Projekt Vi arbetar med förståelsen som nyckelord.

Vi tror på betydelsen av det offentliga rummet som mötesplats.
Väl fungerande och vackra, attraktiva städer betyder positiva invånare och besökare.
Att verka för en attraktivare och mer tillgänglig offentlig miljö är vår arbetsuppgift – och att på ett tydligt sätt berätta om de insatser som görs.
Vi tror att det viktigaste är att förstå varför!
Vi tror att förståelse som baseras på kunskap är grunden till människors uppfattning om vad som händer och sker i vår omvärld, och att förståelsen på sikt t o m kan förändra ett beteende.
Vi brukar säga att information som förstås av barn och politiker är bra information!