Referenser föreläsningar och uppdragsgivare:

 • Finlands Grönmiljöförbund, Tammerfors, årlig vinterkonferens 600 pers
 • Hässleholms kommun, Tillväxt och inspirationsdagar, arrangeras av kommunstyrelsen, vänder sig till samtliga förvaltningschefer och politiker
 • Helsingborgs kommun, inspirationsföreläsning i samband med kick-off vid bildandet av den nya Stadsbyggnadsförvaltningen, hela förvaltningen
 • Uppsala kommun, inspirationsföreläsning för kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga förvaltningschefer
 • Malmö kommun, varumärkesföreläsning för stadsmiljöförvaltningens ledningsgrupp
 • Luleå kommun, föreläsning vid stadsarkitekt- och stadsträdgårdsmästarkonferens
 • Skellefteå kommun, föreläsare och moderator i samband med stadsbyggnadskonferens, alla förvaltningar och externt inbjudna
 • Stockholms kommun, Exploateringskontoret, inspirationsföreläsning om vikten att se helheter
 • Umeå kommun, varumärkesföreläsning, Bilden av staden, i samband med Umeå Höstljus.
 • SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, årliga föreläsningar för olika program, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer bl a.
 • Citysamverkansorganisationer i ett antal städer
 • Norge, Danmark, föreläsningar i samband med nordiska konferenser för olika förbund inom miljö och stadsbyggnad